سوپاپ چیست

سوپاپ چیست؟ ، سوپاپ ها قطعه هایی هستند که برای باز و بسته شدن دارای نظم خاصی هستند.

موتورهای احتراقی باید با سوزاندن سوخت در داخل سیلندر نیرو را برای حرکت خودرو تولید کنند. همه می دانیم که ماده سوختنی، اکسیژن و حرارت 3 پارامتر مورد نیاز عمل سوختن هستند. پس هر موتور برای سوختن باید اکسیژن را از محیط بیون دریافت کند و سپس دود حاصل را خارج نماید. تولید نیرو در موتور خودرو به این صورت است که گاز وارد شده باید قدری متراکم شود و بعد از انفجار انرژی جنبشی ایجاد شده باعث حرکت پیستون ها شود و محیط این عملیات مشخص است که باید کاملا بسته باشد. پس سوپاپ ها بهترین وسیله برای این عمل هستند تا در زمان مناسب ارتباط با بیرون را قطع و وصل کنند.

 

زمانبندی عملکرد سوپاپ ها به چه صورت است؟


باز و بسته شدن سوپاپ ها باید دارای یک زمان بندی منظم باشد که این کار را قطعه ای به نام میل بادامک انجام می دهد. میل بادامک با توجه به شکل بادامک های روی آن زمان باز و بسته شدن سوپاپ را تنظیم می کند. همچنین میزان بسته ماندن سوپاپ ها را هم تعیین می کند. طبق این صحبت ها باز و بسته شدن سوپاپ ها با حرکت پیستون ها هماهنگ است. میل بادامک ها همیشه و به شکل ثابت با میل لنگ در ارتباط هستند تا این هماهنگی بین پیستون ها و سوپاپ ها بر قرار باشد. در موتورهای مختلف راه اندازی و باز و بسته شدن سوپاپ ها قطعه های مختلفی وجود دارند. اما معمولا قطعات مورد نیاز برای این کار عبارتند از: بالابر، میل بادامک، میله فشارنده، انگشتی، اسبک سوپاپ و فنرهای سوپاپ ها. مکان و ترکیب سوپاپ ها در استفاده از این قطعات تاثیر ندارند.

 

دلایل سوختن واشر سر سیلندر


• آب رادیاتور کم باشد.
• مجراهای عبورآب در موتور مسدود شود.
• خنک نشدن آب رادیاتور به دلیل رسوب و یا نقص در عملکرد پروانه
• نقص فنی در ترموستات
• نقص فنی در واتر پمپ و عدم گردش جریان آب در موتور
• پیچ خوردگی شیلنگ های ورودی و خروجی رادیاتور
• رانندگی طولانی در ترافیک و فشار بر موتور در فصل گرما

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، سوپاپ ها قطعه هایی هستند که برای باز و بسته شدن دارای نظم خاصی هستند. موتورهای احتراقی باید با سوزاندن سوخت در داخل سیلندر نیرو را برای حرکت خودرو تولید کنند.