دسته: blog
بازدید: 1867
تزریق سوخت در موتورهای دیزل
تزریق سوخت در موتورهای دیزل

تزریق سوخت در موتورهای دیزل ، انژکتور در موتورهای دیزل از اجزای بسیار پیچیده ای تشکیل شده است و موضوع بسیاری از آزمایشات بزرگ بوده است.

ممکن است در هر موتور خاصی در یک مکان مختلف جای گرفته باشد. انژکتور بایستی قادر باشد تا دما و فشار داخلی سیلندر را تحمل کرده و سوخت را به قطرات زیر تبدیل کند. گردابی کردن قطعات در داخل سیلندر باعث پخش متناسب آن ها می شود. بنابراین بعضی موتورهای دیزلی سوپاپ مکش مخصوصی قبل از محفظه احتراق به کار می گیرند یا از وسایل دیگری برای گردابی (چرخشی) کردن هوا در داخل محفظه احتراق استفاده می کنند و یا در غیر این صورت جرقه زنی و فرایند احتراق بهبود می دهند. یکی از تفاوت های بزرگ بین موتورهای دیزلی و بنزینی در فرایند تزریق سوخت است.

 

سیکل موتورهای دیزل دوزمانه


در این نوع موتورهای دو زمانه سوپاپ تنفس هوای تازه، نظیر آنچه در موتورهای چهار زمانه ذکر شد وجود ندارد. و به جای آن در فاصله معینی از سه سیلندر، مجراهایی در بدنه سیلندر تعبیخ شده است. که پیستون در قسمتی از مسیر خود جلوی آن ها را می بندد، اصول کار این موتورها در دو زمان است. که در واقع در هر دور چرخش میل لنگ اتفاق می افتد.
• زمان اول: پیستون از نقطه مرگ پایین به طرف بالا و تا نقطه مرگ بالا حرکت می کند. در این زمان پیستون پس از عبور از جلو مجرای تنفس هوای تازه را تا حد معینی متراکم می سازد. در طول این زمان سوپاپ تخلیه که در قسمت فوقانی سیلندر و در داخل سه سیلندر قرار دارد کماکان بسته مانده است.
• زمان دوم: در انتهای زمان اول مقداری سوخت روغنی به صورت پودر شده به درون هوای متراکم شده و داغ موجود درد محفظه احتراق پاشیده می شودو ذرات سوخت محترق می گردد. فشار زیاد گازهای محترق شده پیستون را به طرف پایین می راند. پیستون در مسیر حرکت رو به پایین خود جلو مجرای تنفس هوای تازه را باز می کند. در این موقع هوای تازه به شدن وارد سیلندر می گردد.

 

از نیم دیزل تا دیزل


گاهی اوقات از عبارت نیم دیزل یا دیزل در تعریف یک موتور گازوئیلی استفاده می شود. این دو خاصیت به نوع طراحی آن ها باز می گردد. اما در حالت عامیانه، این تفاوت به نوع گرم شدن و روشن شدن موتور اطلاق می شود و این در حالی است که موتورهای نیم دیزل از تفاوت هایی با موتورهای دیزلی برخوردارند. امروزه به موتورهای دیزلی که برای روشن شدن نیاز به استفاده از گرم کن سوخت دارند، موتور نیم دیزل گفته می شود و این درحالی است که در موتور های دیزل، این کار لازم نیست.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، انژکتور در موتورهای دیزل از اجزای بسیار پیچیده ای تشکیل شده است و موضوع بسیاری از آزمایشات بزرگ بوده است. ممکن است در هر موتور خاصی در یک مکان مختلف جای گرفته باشد.