معنی رنگ پلاک خودرو در ایران
معنی رنگ پلاک خودرو در ایران

معنی رنگ پلاک خودرو در ایران، در ایران، رنگ پلاک خودروها با توجه به شرایط ممکن است متفاوات باشد و رنگ‌های مختلفی برای پلاک خودروها در نظر گرفته می‌شود و هر رنگ نیز نشان‌دهنده نوع خاصی از خودرو خواهد بود. در این مطلب، به بررسی انواع رنگ پلاک خودروها در ایران و تفاوت هرکدام از این پلاک‌ها با دیگر نمونه‌ها خواهیم پرداخت. پس اگر به دنبال افزایش سطح اطلاعات عمومی خود از رنگ‌های مختلف پلاک‌ خودروها هستید، ادامه مطلب را از دست ندهید.

پلاک زرد رنگ

خودروهایی که در سیستم حمل و نقل عمومی فعالیت می‌کنند، با پلاک‌های زردرنگ شماره گذاری می‌شوند که از جمله این خودروها، می‌توان به تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و تریلرها اشاره کرد. برای شماره‌گذاری این خودروها، از ترکیب کد شهر به‌همراه شماره و حروف همانند پلاک‌های سفید استفاده می‌شود با این تفاوت که حروف مورداستفاده در پلاک‌های زرد، برای سراسر کشور یکسان هستند.

برای مثال، پلاک تمامی تاکسی‌ها در سراسر کشور با حرف «ت» مشخص شده است و خودروهای عمومی شامل اتوبوس‌های برون‌شهری، اتوبوس‌های درون‌شهری و کامیون‌ها نیز به وسیله حرف «ع» در پلاک متمایز شده‌اند. برای پلاک خودروهای کشاورزی نیز از حرف «ک» استفاده می‌شود.

پلاک قرمز رنگ

اگر رنگ پلاک خودروها قرمز باشند یعنی خودروهایی هستند که در نهادها و ارگان‌های دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و به‌عبارتی، خودروهای دولتی هستند. برای شماره‌گذاری پلاک‌های قرمز، از همان ترکیب کد شهر، حروف و ارقام استفاده می‌شود؛ با این تفاوت که خودروهای پلاک قرمز با دو حرف اختصاصی نسبت به دیگر پلاک‌ها متمایز شده‌اند. این دو حرف، «الف» و «ت» هستند. خودروهایی که برای امور تشریفاتی دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با پلاک قرمزرنگ مشخص شده‌اند و کلمه تشریفات روی پلاک این خودروها نقش بسته است. سایر خودروهای دولتی نیز از پلاک قرمزرنگ به‌همراه حرف «الف» استفاده می‌کنند.

پلاک سبز رنگ

رنگ سبز چهارمین موردی است که در مقاله معنی رنگ پلاک خودرو به آن می‌پردازیم؛ خودروهایی که در ارگان‌های نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند، با پلاک‌های سبزرنگ مشخص می‌شوند. این خودروها شامل خودروهای پلیس و خودروهای سپاه پاسداران هستند. در این پلاک‌ها نیز شاهد ترکیب کد شهر به‌همراه حروف و اعداد هستیم؛ در حالی‌که این نوع از پلاک‌ها نیز با حروف خاص خود مشخص می‌شوند.

پلاک‌های سبز با حرف «پ» مربوط به خودروهای پلیس هستند و تمامی خودروهای پلیس در هر کدام از زیرشاخه‌های نیروی انتظامی با پلاک‌های سبز و حرف پ مشخص می‌شوند. خودروهای سپاه پاسداران نیز از پلاک‌های سبز به‌همراه حرف «ث» استفاده می‌کنند.

پلاک آبی رنگ

پلاک‌های آبی رنگ برای دو دسته از خودروها استفاده می‌شود که دسته اول با پلاک‌های آبی پررنگ و دسته دوم با پلاک‌های آبی کم‌رنگ متمایز می‌شوند. در ادامه به بررسی هرکدام خواهیم پرداخت:

 خودروهایی با پلاک آبی پررنگ

این خودروها در اختیار وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح ایران هستند. برای این نوع از پلاک‌ها از ترکیب کد شهر، حروف و اعداد استفاده می‌شود و همانند دیگر پلاک‌های خاص با حروف منحصر به فردی مشخص شده‌اند. برای مثال خودروهای وزارت دفاع با حرف «ز»، خودروهای ستاد کل نیروهای مسلح با حرف «ف» نشانه‌گذاری می‌شوند.

خودروهایی با پلاک آبی کم‌رنگ

خودروهایی که از پلاک‌های آبی کم‌رنگ استفاده می‌کنند، در اختیار سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های کشورهای مختلف هستند. برای متمایزکردن این نوع خودروها، از حروف لاتین به جای حروف فارسی در پلاک استفاده شده است. خودروهایی که در اختیار سفارت‌خانه‌ کشورهای مختلف هستند با حرف «D» به معنای دیپلماتیک مشخص می‌شوند. این خودروها، برای امور کنسولی، سیاسی و دیپلماتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خودروهایی که از سوی سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌ها برای امور اداری مورد استفاده قرار می‌گیرند، با پلاک‌های آبی کم‌رنگ و حرف «S» مشخص می‌شوند. حرف S‌ در این پلاک‌ها به‌معنای سرویس یا خدمت است و مشخص می‌کند این خودروها برای امور اداری استفاده می‌شوند.

رنگ ششم: خاکی

خاکی، آخرین رنگ پلاک خودروها است که به آن می‌پردازیم؛ پلاک‌های خاکی‌رنگ، در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند. این پلاک‌ها با حرف «ش» مشخص شده‌اند. البته باید یادآور شد که استفاده از پلاک‌های جدید توسط نهادهای نظامی هنوز فراگیر نشده است؛ بنابراین ممکن است شاهد تردد خودروهای نظامی با پلاک‌های قدیمی باشید؛ پلاک‌هایی که روی آن‌ها، از ترکیب اعداد و اسم نهاد موردنظر استفاده شده است.