ترمزABS چیست

ترمزABS چیست؟ ، همه ما می دانیم که نگه داشتن یک خودرو با سرعت بالا در یک جاده لغزنده ممکن است بسیار خطر آفرین باشد.

در یک جاده لغزنده یک راننده حرفه ای هم شاید نتواند خودرو را ناگهانی و به خوبی نگه دارد در صورتی که یک راننده معمولی و حتی تازه کار می تواند یک خودروی دارای سیستم ترمز ای بی اس را با کمترین مشکل نگه دارد. نام دیگر ترمزهای ABS ترمز ضد قفل است. تئوری این ترمز ها شاید سخت به نطر برسد ولی اگر کمی آشنایی پیدا کنید. متوجه ساده بودن این سیستم و درک صحیحی از آن می شوید. سیستم ترمز ABS به شکلی است که به دلیل سر نخوردن چرخ ها، ماشین زودتر می ایستد و امکان هدایت خودرو در زمان ترمز گرفتن وجود دارد.

 

عملکرد ترمز ABS به چه شکلی است؟

برای درک نحوه عملکرد این ترمزها، باید سعی داشت تا درکی از نحوه قفل شدن چرخ ها پیدا کنیم. با توجه به مبحث انتقال قدرت از موتور به چرخ های خودرو، می توان فهمید که در صورت برابر نبودن سرعت دورانی یک چرخ با چرخ دیگر، به احتمال زیاد آن چرخ قفل خواهد کرد. برای این کار مهندسین طراح خودرو و مکانیک، با استفاده از سنسور ها و به کمک علم الکترونیک شرایط هر چرخ را بررسی می کنند. سپس مهندسین، نیروهای وارد بر چرخ ها به منظور دوران را طوری تغییر می دهند که سرعت چرخ ها با یک نسبت تغییر مشخص از حالت بحرانی خارج شود. یعنی اگر سرعت دورانی یک چرخ از سرعت سایر چرخ ها بیشتر باشد با اعمال نیروی ترمز و کاهش سرعت آن چرخ، از حالت بحرانی خارج می شود. سیستم ترمزهای معمولی هیدورلیکی است یعنی برای اعمال فشار به لنت ها از یک سیلندر و پیستون استفاده می شود.

 

انواع مختلف ترمز ABS

سیستم های ترمز ضد قفل بر اساس ترمزهای مختلف موجود در آن ها، به چند طرح تقسیم بندی می شوند. در ادامه رده بندی مختصری بر اساس تعداد کانال ها ( سوپاپ های مستقل ) و سنسورهای سرعت از انواع ترمز ABS ایجاد می کنیم.

  • سیستم چهار کاناله به همراه چهار سنسور سرعت
  • سیستم سه کاناله به همراه سه سنسور سرعت
  • سیستم یک کاناله به همراه یک سنسور سرعت

 

نتیجه گیری:

 

به طور کلی، همه ما می دانیم که نگه داشتن یک خودرو با سرعت بالا در یک جاده لغزنده ممکن است بسیار خطر آفرین باشد. در یک جاده لغزنده یک راننده حرفه ای هم شاید نتواند خودرو را ناگهانی و به خوبی نگه دارد در صورتی که یک راننده معمولی و حتی تازه کار می تواند یک خودروی دارای سیستم ترمز ای بی اس را با کمترین مشکل نگه دارد.