ترمز خودرو چیست ؟ توجه داشته باشید که ، ترمز در واقع یک اختراع شگفت انگیز است . اگر بر روی یک اسکوتر سوارشده اید و باید سرعت خود را کم کنید ، می توانید پاهایتان را به بیرون آورده و با کشیدن پاها بر روی زمین سرعت را کم کنید .

یک ماشین در حال حرکت از انرژی جنبشی زیادی دارا می باشد ، که به آن انرژی حرکت گفته می شود . برای وایستادن خودرو باید ، ترمزها از این انرژی جنبشی رها شوند . آن ها این کار را با به کارگیری از نیروی اصطکاک برای تبدیل آن انرژی جنبشی به گرما صورت می پذیرد .
زمانی که پای خود را به طرف پایین روی پدال ترمز فشار می دهید ، یک اهرم وصل شده یک پیستون را به سیلندر اصلی فشار می دهد ، که از مایع هیدرولیکی پر است. این مایع هیدرولیک در امتداد سیستم لوله ای به سیلندرهای بزرگ تر ، قرار می گیرد و در کنار ترمزهای هر چرخ ، می چرخد . این سیستم هیدرولیکی نیروی کف پای شما را بر روی پدال ترمز ضرب می کند تا نیروی کافی برای اعمال ترمزها و توقف خودرو را درست کند . ترمزها دارای دو نوع می باشند : ترمزهای دیسکی یا ترمزهای درام را دارا هستند .
خیلی از خودروهای های جدید دارای ترمزهای دیسکی در چرخ های جلویی و ترمزهای درام بر روی چرخ های عقب می باشند . مدل های گران تر امکان دارد ترمزهای دیسک را در هر چهار چرخ را دارا باشند . فقط خودروهای خیلی قدیمی یا خیلی کوچک دوست دارند که ترمز درام را در هر چهار چرخ را دارا باشند . ترمزهای دیسک دارای دیسک ترمز ، کولیس ترمز و لنت ترمز هستند. وقتی که پدال ترمز تحت فشار قرار می گیرد ، مایع هیدرولیک سبب می شود که کولیس ترمز فشار لنت ترمز را در مقابل دیسک ترمز فشار دهد. مالیدن لنت ترمز در برابر دیسک ترمز اصطکاک درست می کند ، که انرژی جنبشی را به داخل حرارت در ترمز تبدیل می نماید . چه اندازه گرما؟ توقف سریع اتومبیل می تواند ترمزها را تا ۹۵۰ یا زیاد تر گرم نماید . برای تحمل این گونه گرمایی ، لنت های ترمز باید از مواد به خصوص درست شده باشند که در همچین درجه حرارت های بالا ذوب نمی شوند . بعضی از این مواد ویژه دارای کامپوزیت ، آلیاژ و سرامیک می باشد .